Medlemskap

Användaravtal

Välkommen till Svenska Jeanneauklubben, nedan kallad SJK.

Som medlem och/eller användare av Svenska Jeaneauklubbens hemsida och forum, nedan kallad hemsidan, accepterar och godkänner du följande:

All information (t e x såsom inlägg, tips, nyheter, bilder) som du skickar in, skriver, postar, mailar eller på annat sätt tillhandahåller hemsidan kommer att behandlas som icke konfidentiell och som SJK´s egendom. Informationen kommer även att finnas kvar på hemsidan efter det att du avslutat ditt medlemskap.

Hemsidan använder sig av s.k. cookies. Filerna innehåller krypterad information och används för att identifiera dig på hemsidan. Om du inte vill använda cookies så kan du ändra i din webbläsare. Vissa delar av hemsidan kan då komma att inte att fungera.

SJK behandlar och lagrar dina registrerade personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap och din behörighet till hemsidan samt för att kunna komma i kontakt med dig som medlem för bl.a. kallelser till möten och aktiviteter. Du förbinder dig även att i möjligaste mån hålla dina medlemsuppgifter på hemsidan uppdaterade. SJK säljer ej dessa vidare till tredje part.

Du har själv möjlighet att välja om hela din profil skall vara tillgänglig för andra medlemmar eller ej. Den är ej synlig för icke-medlemmar förutom den information som syns i inlägg i forumet på hemsidan.

Att utan dröjsmål betala årlig medlemsavgift till SJK. Medlemsavgiften betalas enklast genom att överföra 200 kr via Swish till nummer 1230-301 408, alternativt till klubbens bankgiro 5370-8426. Glöm ej att ange ditt namn och den e-postadress du registrerat hos SJK. Erläggs ej medlemsavgiften kommer tillgången till hemsidan att vara begränsad till “Min Sida” tills betalning erlagts.

För utförliga regler kring hemsidan vill SJK be dig att gå in på hemsidan under ”Om Klubben” -> Regler. Information kan utan avisering ändras varför SJK rekommenderar dig att ta del av informationen löpande.

Vänligen,

Styrelsen i SJK

Registrera dig som första steg här: /medlemsregistering/