Styrelsen 2021

Ordförande
Lars Harlin

Kassör
Björn Ruthström (kassör, medlemsregister + hemsida)

Ledamöter
Anders Lindberg

Presentation av styrelsen: om-oss/styrelsen/presentation/

Valberedning
Henric Bundy
Magnus Billstrand

Revisorer
Bertil Larsson

Kontakta styrelsen